คลังเผย เราชนะ ยอดใช้จ่ายสิทธิทะลุ 200,000 ล้านบาทแล้ว

คลังเผย เราชนะ ยอดใช้จ่ายสิทธิทะลุ 200,000 ล้านบาทแล้ว
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. ยืดเวลาใช้สิทธิเราชนะจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ คลังแย้มยอดการใช้จ่ายสิทธิทะลุ 200,000 ล้านบาท

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ครม. เห็นชอบขยายเวลาการใช้จ่ายสิทธิเราชนะออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. นี้ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค. 64 เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

โฆษกกระทรวงการคลัง เน้นย้ำว่าที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของประชาชน หรือผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ โดยมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายวงเงินสิทธิไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น การแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสด การขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประสานขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของร้านค้า และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนในการรักษาสิทธิ์ของตนเอง และขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ

ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการฯ ทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail): wewin@fpo.go.th

สำหรับความคืบหน้ายอดการใช้จ่ายสิทธิในโครงการเราชนะ ณ วันที่ 20 เม.ย. 64 พบว่ามีจำนวนผู้ได้รับสิทธิในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 200,353 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิเราชนะออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.7 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสิทธิเราชนะจำนวน 73,197 ล้านบาท
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสะสม 113,010 ล้านบาทกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรอง
  • คุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสิทธิจำนวน 14,146 ล้านบาท

เราชนะ