ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16/4/2564

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16/4/2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจผลสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 120 P 3317330 งวดที่ 120 ส 4158145 งวดที่ 128 ด 6198516

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,043 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

3317330 4158145 6198516

อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 119 ท 7030985 งวดที่ 129 N 9258732

อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,364 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท

0671097 9913880

อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 108 - 134 7,640 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 770 อันดับ อันดับละ 8,000 บาท

2182042 2541665 3312997 6334526 9051702

อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 108 - 134 15,280 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 - 138 1,540 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0062636 0527622 2820766 2860061 3857455
4777268 6047270 6768045 7096939 9330668

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 108 - 134 30,504 อันดับ อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138 3,072 อันดับ อันดับละ 300 บาท

440092 592278

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 108 - 134 304,026 อันดับ อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138 30,668 อันดับ อันดับละ 200 บาท

14691 70418

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 108 - 134 3,039,202 อันดับ อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 - 136 167,272 อันดับ อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 - 138 139,326 อันดับ อันดับละ 100 บาท

1482 6003