แรงงานเราสู้ด้วยกัน ประกันสังคมเปิดลงทะเบียนจองคิวตรวจโควิด-19 ฟรี เริ่มวันนี้

แรงงานเราสู้ด้วยกัน ประกันสังคมเปิดลงทะเบียนจองคิวตรวจโควิด-19 ฟรี เริ่มวันนี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

"จับกัง" เผยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนจองคิวตรวจโควิด-19 ฟรี ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เริ่มวันนี้ (15 เม.ย. 64) เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป รับได้สูงสุดวันละ 3,000 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันนี้ (15 เม.ย. 64) เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป จะเปิดระบบให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 , 39 และ 40 ที่เข้าข่ายว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อจองคิว และจะเริ่มตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ได้ วันที่ 17 เม.ย. 64 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี จะต้องเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ สปสช. กำหนด ดังนี้

 • ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
  • 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้
   • สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19
   • ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
   • เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
   • ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค
 • แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19
  • กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปรับการตรวจคัดกรองได้ โดย สปสช.ได้ปรับแก้ประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย

สำหรับขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อจองคิวตรวจโควิด-19 ฟรี มีดังนี้

web

เข้าเว็บไซต์ google แล้วพิมพ์คำว่า "แรงงานเราสู้ด้วยกัน" หรือเข้าเว็บไซต์ คลิกที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 64 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

checkup

กรอกข้อมูลลงทะเบียนจองคิวตรวจโควิด-19 โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วย

checkup1_1

checkup2

checkup3

เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะได้รับวันที่/รอบ การเข้ารับการตรวจ

เมื่อถึงวันนัดหมายผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนจะเข้ารับการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • กรอกใบยินยอมรับการตรวจ
 • สอบสวนโรคพร้อมรับอุปกรณ์ตรวจ
 • ดำเนินการตรวจด้วยวิธี RT-PCR

เมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เรียบร้อยแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที เนื่องจากผลการตรวจจะส่งทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

ทั้งนี้ ในแต่ละวันสามารถลงทะเบียนได้วันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน ช่วงบ่าย 1,500 คน หากผู้ประกันตนรายใดลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัดจะต้องลงทะเบียนใหม่ และในกรณีที่ผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยจะได้รับการรักษาฟรี ซึ่งมีอยู่จำนวน 81 แห่ง ที่มีความพร้อม มีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง มีHQ 200 กว่าเตียง 

soss