วิธีลงทะเบียนขอคิวตรวจโควิด-19 ฟรี ของประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40

วิธีลงทะเบียนขอคิวตรวจโควิด-19 ฟรี ของประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40

วิธีลงทะเบียนขอคิวตรวจโควิด-19 ฟรี ของประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีลงทะเบียนขอคิวตรวจโควิด-19 ของผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในระบบประกันสังคม ที่จะเริ่มนำร่องในวันที่ 17 เม.ย. นี้

ก่อนหน้านี้ Sanook Money เคยรายงานเกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ในระบบประกันสังคมไปแล้วว่า ในวันที่ 17 เม.ย. นี้ จะมีการนำร่องให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แต่ผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะต้องลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบออนไลน์เสียก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

เข้าเว็บไซต์ของระบบ สำนักงานประกันสังคม เพื่อกรอกข้อมูลการตรวจคัดกรอง Self-Screen Covid-19 

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมยืนยันว่าเป็นคนไทย ก่อนกดเช็กข้อมูลระบบ

ลงทะเบียตรวจโควิดประกันสังคม

ผู้ลงทะเบียนต้องทำแบบประเมินความเสี่ยง และต้องกรอกข้อมูลตามความจริง

ลงทะเบียตรวจโควิดประกันสังคม1

กรอกข้อมูลทั่วไปที่สามารถติดต่อได้

ลงทะเบียตรวจโควิดประกันสังคม2

 • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • วันเดือนปีเกิด
 • อายุ
 • เบอร์ติดต่อ
 • เพศ
 • คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
 • สัญชาติ
 • เชื้อชาติ
 • อาชีพ
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และที่ติดต่อได้

ลงทะเบียตรวจโควิดประกันสังคม3

 • จังหวัดที่เข้ารับการคัดกรอง
 • โรงพยาบาลที่เข้ารับการคัดกรอง
 • ระบุพื้นที่ตรวจลงทะเบียนหรือจุดตรวจ
 • การนัดหมายเข้ามา
 • ประเภท สรุปความเสี่ยง
 • วันที่และเวลาเข้ารับบริการ
 • ต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่

เมื่อกรอกครบแล้วให้กดบันทึกข้อมูล

จากนั้นผู้ลงทะเบียนจะได้ใบคัดกรอง Self-Screen Covid-19 โดยนำข้อมูลไปแสดงตามวันเวลาที่ได้เลือกไว้ โดยหลังจากผู้ประกันตนได้รับการตรวจคัดกรองโควิด–19 แล้ว ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วันของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายการระบาดให้กับบุคคลอื่น โดยงดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ซึ่งมาตรฐานกรมการแพทย์ เมื่อตรวจครั้งแรกในช่วง 7 วันหลังสัมผัสโรค ถ้าผลยืนยันเป็นลบให้เฝ้าสังเกตอาการและกักตัวในช่วง 14 วัน

หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อ สามารถเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถานพยาบาลจะตั้งเบิกจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ประกันตน คนในครอบครัว คนใกล้ชิด