ม33เรารักกัน กระทรวงแรงงานโอนครบ 4,000 บาท แล้ววันนี้

ม33เรารักกัน กระทรวงแรงงานโอนครบ 4,000 บาท แล้ววันนี้

ม33เรารักกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เคลมโอน 4,000 บาท ครบแล้ววันนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ ม33เรารักกันว่า วันนี้ (12 เม.ย. 64) เป็นวันที่ได้โอนเงินงวดที่ 4 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของโครงการฯ จำนวน 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ ส่วนผู้ที่ทบทวนสิทธิม33เรารักกันและผ่านเกณฑ์แล้วก็จะได้รับเงินครบ 4,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังในวันเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำสิทธิไปใช้จ่ายกับร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีแอปพลิเคชั่นถุงเงินเพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้

นายสุชาติ กล่าวว่า โครงการ ม33เรารักกัน ที่รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท และให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ถือว่าได้ประโยชน์กับผู้ประกันตนหลายกลุ่ม ซึ่งกลุ่มดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยามาก่อน แม้ว่าเงิน 4,000 บาทจะดูเหมือนไม่มาก แต่ก็สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานได้มาก เนื่องจากสามารถนำเงินที่ได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ไปจ่ายใช้ในสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เงินส่วนนี้สามารถนำไปใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’เพื่อซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ รวมถึงช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยอย่างหาบเร่แผงลอยได้ด้วยก็จะเกิดเงินหมุนเวียนในหลายรอบและส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวตามมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับเงินจากโครงการ ม33เรารักกัน สามารถนำเงินในแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น.ของทุกวัน ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวกับโครงการ "ม.33 เรารักกัน"