"ม.33 เรารักกัน" สรุปรายละเอียดโครงการ ก่อนเงินเข้ารวม 4,000 บาท

"ม.33 เรารักกัน" สรุปรายละเอียดโครงการ ก่อนเงินเข้ารวม 4,000 บาท

"ม.33 เรารักกัน" สรุปรายละเอียดโครงการ ก่อนเงินเข้ารวม 4,000 บาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สรุป โครงการ "ม.33 เรารักกัน" เยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 รับสิทธิ 4,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้ เตรียมเช็กสิทธิ์ 15 มีนาคม 2564 รอรับเงินเข้างวดแรก 22 มีนาคม 2564

โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวนกว่า 9 ล้านคน ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาท ผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยจะเริ่มเปิดลงทะเบียน พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์  – 7 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นผู้ประกันตนสามารถ "ยืนยันตัวตน" ผ่านแอป "เป๋าตัง" ในวันที่ 15 มี.ค. - 31 พ.ค. 64 หลังจากที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท และจะได้รับเงินงวดแรก ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

เงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ "ม33เรารักกัน"

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
 • ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63) ไม่รวมเงินที่ลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน

กำหนดการลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์

 • วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 8-14 มี.ค. 64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

เช็คสิทธิ์และยืนยันตัวตน

 • วันที่ 15 มี.ค.-31 พ.ค. 64 เช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ได้รับวงเงิน ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ครั้งละ 1,000 บาท

 • วันที่ 22 มี.ค. 64 เริ่มรับเงินงวดแรก
 • วันที่ 29 มี.ค. 64 รับเงินในครั้งที่ 2
 • วันที่ 5 เม.ย. 64 รับเงินในครั้งที่ 3
 • วันที่ 12 เม.ย. 64 รับเงินในครั้งที่ 4
 • วันที่ 22 มี.ค.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ

หากลงทะเบียนแล้ว "ไม่ได้รับสิทธิ์" สามารถยื่น "ขอทบทวนสิทธิ์" ได้

 • วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย. 64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 5-11 เม.ย. 64 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
 • วันที่ 12, 19 เม.ย. 64 ได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังครั้งละ 2,000 บาท
 • วันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ

เรารักกัน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook