ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน-ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้ที่ไหนบ้าง

ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน-ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้ที่ไหนบ้าง

คลังตอบคำถามกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไปลงทะเบียนเราชนะได้ที่ไหนบ้าง

กระทรวงการคลัง ระบุว่า กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียนเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.-5 มี.ค. 64

โดยหลักฐาน เอกสาร ที่ต้องเตรียม คือ นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไปลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนกว่า 3,500 แห่ง

จุดบริการรับลงทะเบียนเราชนะ

  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และจุดบริการเคลื่อนที่
  • ธนาคารออมสิน ทุกสาขา และจุดบริการเคลื่อนที่
  • ธ.ก.ส. ทุกสาขา และจุดบริการเคลื่อนที่
  • สำนักงานคลังจังหวัด
  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่

หรือสามารถ ค้นหาจุดบริการรับลงทะเบียนเราชนะ ได้ที่ www.เราชนะ.com หัวข้อ "ค้นหาจุดบริการรับลงทะเบียน"

สำหรับประชาชนที่ไม่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หรือ ไม่สามารถเดินทางไปจุดบริการลงทะเบียน ขอให้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบล อสม. อพม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่เพื่อำนวยความสะดวกในการทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและลงทะเบียนเราชนะให้

หรือลูกหลานในบ้านสามารถช่วยลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ โดยใช้บัตรประชาชนในการซื้อสินค้า

ลงทะเบียนเราชนะ