www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ขอรับ 7,000 บาท ช่วยอะไรบ้างเช็กเลย!

www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ขอรับ 7,000 บาท ช่วยอะไรบ้างเช็กเลย!

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพิ่มปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ขอรับสิทธิ 7,000 บาท คาดสำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟน ให้ใช้จ่ายสิทธิผ่านบัตรประชาชน

ในโลกโซเชี่ยลมีการแชร์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับปุ่มสีแดงใหม่ "ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ" ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาบนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยปุ่มดังกล่าวนั้น กระทรวงการคลังเปิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด ที่เปิดจุดรับลงทะเบียนเราชนะ ได้ช่วยเหลือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั่นเอง!

ผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มพิเศษสำเร็จและได้รับสิทธิ จะต้องใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

รายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ทำได้ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เลือกปุ่มสีแดง "ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ"
 2. อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำเครื่องหมายยินยอมข้อตกลงและกดยืนยัน
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
  - ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อกลาง (ถ้ามี)
  - เลขประจำตัวประชาชน
  - รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรอก 2 หลักแรกเป็นอักษรภาษาอังกฤษและ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข)
  - วันเดือนปีเกิดที่ปรากฎอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน
 4. กรอกที่อยู่ปัจจุบัน
  - ถนน จังหวัด เขต/อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์  
  - ข้อมูลการติดต่อ
  - เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  - ชื่อ-นามสกุล บุคคลที่สามารถติดต่อได้
  - ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดต่อได้
 5. เมื่อกรอกครบควรตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนทำเครื่องหมายยืนยันข้อมูล และกดลงทะเบียน

 

ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ

สมัครกลุ่มพิเศษ

กลุ่มพิเศษ

ลงทะเบียนสมัครกลุ่มพิเศษ