ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ได้ข้อความ "ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33" มีวิธีแก้มั้ย?

ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ได้ข้อความ "ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33" มีวิธีแก้มั้ย?

วิธีแก้ไข ผู้ลงทะเบียนม.33 เรารักกัน ที่ได้ข้อความว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้รอยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 15-28 มี.ค. 64

หลังจากเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ 4,000 บาท เยียวยาประกันสังคม เมื่อเวลา 6 โมงเช้าของวันนี้นั้น โดยผู้ที่มีสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือเคยอยู่ในระบบ ม.33 ณ วันที่ 19 ม.ค. 64

ทว่าก็มีผู้ลงทะเบียนบางส่วนได้กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน โดยระบบได้แจ้งว่า "ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากท่านไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33" ในระบบประกันสังคม หากมีข้อสงสัย โทร. สายด่วน 1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนเรารักกันไม่สำเร็จ

ซึ่งวิธีแก้ปัญหาในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการ ม.33เรารักกัน สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ในวันที่ 15-28 มี.ค. 64 โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบและประมวลผลการคัดกรองในวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 64