รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

สัญญาณเตือนภัย เมื่อใช้เงินเกินตัว

สัญญาณเตือนภัย เมื่อใช้เงินเกินตัว
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

บ่อยครั้ง... คนที่เริ่มเดือดร้อนเรื่องเงินยังไม่ตระหนักถึงสถานะของตนเอง เพราะไม่มีไฟแดงกระพริบเตือน
เป็นสัญญาณให้ทราบว่า กำลังใช้จ่ายเกินตัว กินอยู่เกินฐานะ และอนาคตกำลังจะลำบาก ลองสังเกตดูว่าคุณมีอาการ
เหล่านี้หรือไม่ เพราะหลายคนกว่าจะรู้ว่ามีปัญหาทางการเงิน ก็เกือบเอาตัวไม่รอดแล้ว
ขอบคุณข้อมูล TSI Thailand