เราชนะ คลังจี้คนได้สิทธิ "คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน" ยืนยันตนเป๋าตัง เพื่อรอคัดสิทธิ

เราชนะ คลังจี้คนได้สิทธิ "คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน" ยืนยันตนเป๋าตัง เพื่อรอคัดสิทธิ

เราชนะ คลังจี้ผู้ได้สิทธิคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน ยืนยันตนในเป๋าตังภายในวันนี้ (27 ม.ค. 64) เพื่อขอรับสิทธิการคัดกรอง หากช้าต้องลงทะเบียนชิงสิทธิ 7,000 บาทเอง

กระทรวงการคลัง ระบุถึงผู้ที่เพิ่งได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง (จากการลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 20 ม.ค.64) และเราเที่ยวด้วยกัน

อย่าลืมยืนยันตัวคนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังภายในวันที่ 27 ม.ค. 64

หากไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 ม.ค. 64 จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 64

เราชนะ