ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ 2 เดือน ใครได้รับส่วนลดบ้าง

เยียวยาโควิด-19 รอบ 2 ใครได้รับส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 2 เดือนบ้าง

เยียวยาโควิด-19 รอบ 2 ใครได้รับส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 2 เดือนบ้าง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติหลักการมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบ 2 โดยช่วย ลดค่าน้ำและลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ.-มี.ค. 64 โดยผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นมีดังนี้

ส่วนลดสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 • ส่วนลดค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน ถ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการในวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ส่วนที่เกิน 230 บาท ต้องรับผิดชอบเอง
 • ส่วนลดค่าน้ำประปา ให้ใช้ในวงเงิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

ส่วนลดสำหรับประชาชน

 • ส่วนลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน โดยขยายช่วงการจัดเก็บคิดราคาเป็น 3 ช่วง
  • ช่วงแรก 1-500 หน่วย คิดราคา 3.24 บาทต่อหน่วย
  • ช่วง 501-1,000 หน่วย คิดราคา 4.22 บาทต่อหน่วย
  • ช่วง 1,001 ขึ้นไป คิดราคา 4.42 บาทต่อหน่วย
  • โดยผู้ที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วย ได้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย ส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย จะได้ปรับการคิดราคาเป็น 3 ช่วงตามที่กล่าวมา ขณะที่กิจการขนาดเล็ก ใช้ฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย มาตรการนี้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก 23.7 ล้านราย
 • ส่วนลดค่าน้ำประปา ลดลง 10% รวม 2 เดือน เริ่มเดือน ก.พ.-มี.ค. 64 ครอบคลุมผู้ใช้น้ำ 6.76 ล้านคน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook