เช็กเงื่อนไขลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่

เช็กเงื่อนไขลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

รองโฆษกรัฐบาล เผยเงื่อนไขลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยการช่วยลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ครอบคลุมทั้งประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการรายเล็กจนถึงรายใหญ่

โดยมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและวิสาหกิจ) จำนวนกว่า 23.7 ล้านราย โดยบ้านอยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟ ตามเงื่อนไข ส่วนกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและวิสาหกิจ ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ส่วนมาตรการช่วยค่าน้ำประปา โดยลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและวิสาหกิจ) จำนวนกว่า 6.76 ล้านราย

สำหรับเงื่อนไขมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะได้รับส่วนลดค่าไฟ มีดังนี้

  1. ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับบิล ธ.ค. 63 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริง
  2. หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าบิล ธ.ค.63 ให้คิดค่าไฟฟ้าดังนี้
    • ใช้มากกว่าบิล ธ.ค. 63 แต่ไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของบิล ธ.ค. 63
    • มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิล ธ.ค. 63 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าบิล ธ.ค. 63 ในอัตราร้อยละ 50
    • มากกว่า 1000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วย การใช้ไฟฟ้าของบิล ธ.ค. 63 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าบิล ธ.ค. 63 ในอัตราร้อยละ 70

ทั้งนี้ ให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม