กสิกรไทยเปิดตัวสินเชื่อ“SMEกู้ง่ายหมดกังวัลเรื่องเดินบัญชิ”

กสิกรไทยเปิดตัวสินเชื่อ“SMEกู้ง่ายหมดกังวัลเรื่องเดินบัญชิ”

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กสิกรไทย  เปิดตัว ”สินเชื่อ SME กู้ง่ายหมดกังวลเรื่องเดินบัญชี” หวังช่วยเต็มที่ สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ทำธุรกิจด้วยเงินสดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ตั้งเป้าหมายปล่อยกู้ปีนี้ 2,000 ราย วงเงิน 5,000 ล้านบาท   นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่ทำธุรกิจซื้อขายด้วยเงินสดเป็นหลัก ทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารเป็นจำนวนประมาณ 7 แสนราย จากธุรกิจ SME  2.6 ล้านรายทั่วประเทศ    ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานการเดินบัญชี  ทำให้ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถพิจารณารายได้ที่แท้จริงได้  ส่งผลให้เอสเอ็มอีขนาดเล็กดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคาร  หรือบางรายที่มีการเดินบัญชีแต่ไม่มีความสม่ำเสมอ   ก็อาจจะได้วงเงินที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ จึงต้องพึ่งแหล่งเงินทุนนอกระบบแทน ที่มีดอกเบี้ยเงินกู้สูงทำให้ต้นทุนการทำธุรกิจสูงไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการทำธุรกิจในระยะยาวได้   ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย จึงได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME กู้ง่ายหมดกังวลเรื่องเดินบัญชี เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านการทำธุรกรรมกับธนาคาร ให้สามารถขอวงเงินผลิตภัณฑ์ SME กู้ง่ายหมดกังวลเรื่องเดินบัญชีได้   ทั้งนี้ธนาคารจะพิจารณาการความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าจากเอกสารประเภทอื่นๆ ประกอบ เช่น  ใบเสร็จรับเงินใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟฟ้า หรือรวมไปถึงการเข้าพบลูกค้าเพื่อสำรวจกิจการและสำรวจสต็อกสินค้า เป็นต้น               สำหรับผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SME  ขนาดเล็กที่มียอดขายไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม่น้อยกว่า  2 ปี และมีประวัติทางการเงินที่ดี โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้วงเงินได้หลายประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการทำธุรกิจ   อาทิ   วงเงินกู้ระยะยาว (L/N), วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) , วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/I)  โดยลูกค้าสามารถขอวงเงินได้ตั้งแต่ 5 แสน – 10 ล้านบาท  สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 5 ปี โดยสามารถใช้อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเงื่อนไขของธนาคารเป็นหลักประกันวงเงิน               นายพัชรกล่าวในตอนท้ายว่า ธนาคารฯ ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อ SME กู้ง่ายหมดกังวลเรื่องเดินบัญชีไว้จำนวน 5,000 ล้านบาท หรือ ตั้งเป้าหมายลูกค้า 2,000 ราย   สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ธนาคารให้การสนับสนุน ทั้งนี้  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล SME กู้ง่ายหมดกังวัลเรื่องเดินบัญชี  ได้ที่ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการทั่วประเทศ  หรือ โทรสอบถามที่ K-Biz Contact Center  0 2888 8822 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook