ประกันชีวิต..2 ชนิด 3 ประเภท 4 แบบ เลือกอะไรดี ??

ประกันชีวิต..2 ชนิด 3 ประเภท 4 แบบ เลือกอะไรดี ??

ประกันชีวิต..2 ชนิด 3 ประเภท 4 แบบ เลือกอะไรดี ??
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

หลายคนอาจสงสัยว่า... "การประกันชีวิต" มีอยู่เยอะแยะมากมาย แล้วจะเลือกอย่างไรให้เหมาะกับตัวเรา

ก่อนอื่น... เราต้องรู้จักก่อนว่าการประกันชีวิตในบ้านเราแบ่งออกเป็น "2 ชนิด 3 ประเภท 4 แบบ"

2 ชนิด...
คือ ชนิดที่มีเงินปันผลและไม่มีเงินปันผล
3 ประเภท...


"ประเภทสามัญ" เน้นเฉลี่ยความเสี่ยงในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ทุนประกันค่อนข้างสูง

"ประเภทอุตสาหกรรม" ที่มีทุนประกันและเบี้ยประกันต่ำมาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง

"ประเภทกลุ่ม" เป็นประกันชีวิตของบริษัท ซึ่งนายจ้างจะขอทำประกันให้กลุ่มลูกจ้างหรือพนักงานภายใต้กรมธรรม์หลักฉบับเดียวกัน ค่าเบี้ยประกันที่แต่ละคนต้องชำระจะต่ำกว่าประเภทสามัญ และอุตสาหกรรม


4 แบบ...

"แบบชั่วระยะเวลา" (Term Insurance) มีทั้งระยะสั้น ระยะยาว จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หรือคุ้มครองหนี้สิน

"แบบตลอดชีพ" (Whole Life Insurance) คุ้มครองตลอดชีพ โดยจะจ่ายเงินคืนให้ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือจ่ายเงินคืนให้ผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันมีอายุครบ 99 ปี เหมาะสำหรับ ผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว

"แบบสะสมทรัพย์" (Endowment Insurance) ลูกผสมระหว่างการคุ้มครองชีวิตและการออมเงินจ่ายเงินคืนให้ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือจ่ายเงินคืนให้ผู้เอาประกันเมื่ออยู่จนครบสัญญาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว

"แบบเงินได้ประจำ" (Annuities Insurance) บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆ จนกว่าผู้เอาประกันจะเสียชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ แต่ประกันแบบสุดท้ายนี้ยังไม่มีในบ้านเรา

ขอบคุณข้อมูล TSI