'แบงก์กรุงไทย'กำไรสุทธิไตรมาสแรก8,511ล้าน

'แบงก์กรุงไทย'กำไรสุทธิไตรมาสแรก8,511ล้าน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยผลประกอบธนาคารในไตรมาสที่ 1/2556 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2555 ว่าธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนกันสำรองและภาษีเงินได้จำนวน 12,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.36 มีกำไรสุทธิ 8,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.31 เป็นกำไรต่อไตรมาสที่สูงที่สุด ธนาคารมีผลประกอบการดีขึ้นในทุกด้าน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเท่ากับ 15,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.56 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 3,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.06 และรายได้จากการดำเนินงานอื่น 3,704 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.88             ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ 1,596,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 71,285 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 และมียอดเงินฝาก 1,711,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44,839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) จำนวน 59,534 ล้านบาท โดย NPLs Ratio (net) ลดลงจากร้อยละ 1.76 เหลือร้อยละ 1.67 และในไตรมาสแรกนี้ ธนาคารได้กันสำรองจำนวน 1,619 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการกันสำรองตามปกติเดือนละ 500 ล้านบาท             นายวรภัค ธันยาวงษ์ กล่าวต่อไป ธนาคารพอใจกับผลประกอบการในไตรมาสแรก ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นกำไรต่อไตรมาสสูงสุด คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ ในส่วนของเงินกองทุนรวมมีจำนวน 258,131 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.90 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนัก ตามความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว่าเงินกองทุนในระดับนี้ ทำให้ธนาคารมีความแข็งแกร่ง และสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook