เกียรตินาคินส่องธุรกิจอพาร์ตเมนต์สดใสทั้งกรุงเทพฯและภูธร

เกียรตินาคินส่องธุรกิจอพาร์ตเมนต์สดใสทั้งกรุงเทพฯและภูธร

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธนาคารเกียรตินาคิน จัดงานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเมนต์ ระดมแนวคิดผู้เชี่ยวชาญ ร่วมสัมมนา “รวยอย่างเสือนอนกิน กับธุรกิจอพาร์ตเมนต์” ส่องทิศทางธุรกิจ อพาร์ตเมนต์ เติบโตดีทั้งทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมพบทิศทางการเติบโตสู่ต่างจังหวัด หลังพบปี 2556 มีแนวโน้มเติบโต 9% ตามปัจจัยบวกเศรษฐกิจ การขยายตัวสู่หัวเมืองต่างจังหวัด โดยจะจัดขึ้นในวันที่17 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ  ห้อง Ballroom C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว ผู้สนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ โทร. 02 680 3476   นายศราวุธ จารุจินดา ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (Mr. Sarawut Charuchinda, Head of Corporate Lending of Kiatnakin Bank Plc.) เปิดเผยว่า “ธนาคารได้จัดงานสัมมนาของฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์ในหัวข้อ “รวยอย่างเสือนอนกิน กับธุรกิจอพาร์ตเมนต์” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจอพารต์เมนต์ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าและผู้ประกอบการที่สนใจอย่างเช่นเคย ซึ่งสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์ เป็นส่วนหนึ่งของสินเชื่อธุรกิจ ที่มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนเวทีสัมมนาวันนี้ประกอบไปด้วยการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การออมการลงทุนในธุรกิจอพาร์ตเมนต์”   โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และยังมีการสัมมนา หัวข้อ “เสวนาแนวคิดและวิธีการประกอบธุรกิจอพาร์ตเมนต์ให้ประสบความสำเร็จ” และหัวข้อ “การเริ่มต้นธุรกิจอพาร์ตเมนต์ให้ Success ไม่ยากอย่างที่คิด” จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ โดยจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ  ห้อง Ballroom C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว โดยงานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจก้าวสู่วงการธุรกิจอพาร์ตเมนต์ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้วิธีการออมการลงทุนแล้ว ยังจะได้รับเทคนิคพร้อมคำแนะนำปรึกษาการทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์จากผู้เชี่ยวชาญของธนาคารอีกด้วย”   ทั้งนี้ จากข้อมูลการศึกษาของธนาคารเกียรตินาคิน พบว่า ทิศทางธุรกิจอพาร์ตเมนต์ในปี 2556 ยังมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างจังหวัด โดยตลาดต่างจังหวัดมีแนวโน้มเติบโตได้ 9% สูงกว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑลที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 2% โดยเป็นไปตามปัจจัยบวกที่มีต่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์ ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการเช่าที่พักใกล้แหล่งงาน สถานศึกษา หรือสถานีรถไฟฟ้า/รถไฟ้ใต้ดิน เนื่องจากสภาพการจราจรและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น   สำหรับตลาดอพาร์ตเมนต์ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี/พัทยา นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา หัวหิน ภูเก็ตและสงขลา ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา พื้นที่ดังกล่าวมีอพาร์ตเมนต์รวมกันประมาณ 459,849 ห้อง(ข้อมูลจำกัดเฉพาะพื้นที่ศึกษาของธนาคารเกียรตินาคิน) ซึ่ง 75% กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่าส่วนใหญ่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่จับตลาดคนทำงาน ในขณะที่อีก 25% เป็นอพาร์ตเมนต์ในต่างจังหวัดซึ่งมีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากการขยายตัวของมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้อัตราการเติบโตของธุรกิจอพาร์ตเมนต์ เมื่อแบ่งตามกลุ่มลูกค้าพบว่า อพาร์ตเมนต์ที่เน้นลูกค้ากลุ่มคนทำงานและนักศึกษามีการเติบโตของอัตราค่าเช่าและยังมีอัตราการเข้าพักที่ดีเฉลี่ย 92% และ 94% ตามลำดับ ในขณะที่อพาร์ตเมนต์ที่เน้นลูกค้ากลุ่มแรงงานนอกจากจะอัตราค่าเช่าไม่ค่อยเติบโตแล้ว พบว่าอัตราเข้าพักมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกเป็นอย่างมาก   อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังพบว่ามีปัจจัยลบที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์ได้แก่ การขยายตัวของคอนโดมิเนียมราคาล้านต้นๆ ที่เข้ามาเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ที่เช่าอพาร์ตเมนต์ ทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไปซื้อเพื่อพักอาศัยเองและกลุ่มนักลงทุนที่ซื้อเพื่อปล่อยเช่า และนโยบายค่าแรงขั้นต่ำบีบให้หลายโรงงานลดต้นทุนประเภทค่าแรงหรือย้ายฐานการผลิต ส่งผลต่ออุปสงค์ อพาร์ตเมนต์กลุ่มแรงงาน   งานสัมมนารวยอย่างเสือนอนกิน กับธุรกิจอพาร์ตเมนต์ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kiatnakin.co.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 2680 3476 ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้เท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย และรับจำนวนจำกัด)

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook