BDMS เท BH เกลี้ยงพอร์ตรับเงินกว่า 18,613 ล้านบาท

BDMS เท BH เกลี้ยงพอร์ตรับเงินกว่า 18,613 ล้านบาท

BDMS เท BH เกลี้ยงพอร์ตรับเงินกว่า 18,613 ล้านบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า BDMS ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 180.71 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 22.71% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ BH ให้กับผู้ซื้อในราคาหุ้นละ 103 บาท คิดเป็นเงิน 18,613.7 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 63 โดยผู้ซื้อไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 บริษัทได้รับการยืนยันจากผู้ซื้อเกี่ยวกับความแน่นอนของแหล่งเงินทุน บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถดำเนินการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ BH บางส่วนผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report - Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเบื้องต้นจำนวน 90,500,000 หุ้น ที่ราคา 103 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าราว 9,321.5 ล้านบาท ได้ภายในวันที่ 26 พ.ย. 63

สำหรับเงินลงทุนในหุ้นสามัญ BH ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 90,215,806 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนราว 11.34% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ BH บริษัทคาดว่าการซื้อขายดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 63 โดยการทำรายการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นกับความสำเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมของผู้ซื้อ

0264nws241120200827390642t_00

0264nws241120200827390642t_00_1

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook