ผู้พิการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เริ่ม 22 พ.ย. นี้

ผู้พิการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เริ่ม 22 พ.ย. นี้

ผู้พิการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เริ่ม 22 พ.ย. นี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และผู้พิการรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าให้ภายในวันที่ 22 พ.ย. 63

น.ส. วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน) และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม ยังคงได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ตามเดิมนั้น

“ในเดือน พ.ย. 63 กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยความพิการเข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 สำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 22 พ.ย. 63 โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 ถึง ก.ย. 64 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” น.ส. วิลาวรรณ กล่าว