ผลตรวจสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 5 ช 5538200

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 3 ก 0753267

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 725 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

0104193 2540735 3700116 4200611 7121831

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 1 - 4 1,200 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
งวดที่ 5 และงวดที่ 601 250 อันดับ อันดับละ 800 บาท

0559055 0868701 2049060 2139566 2654351
2656412 4973286 5002846 5324369 6913553

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง
งวดที่ 1 - 4 1,800 อันดับ อันดับละ 500 บาท
งวดที่ 5 และงวดที่ 601 375 อันดับ อันดับละ 200 บาท

0428522 1151621 1584821 2790052 3303958
3353786 5577425 5824750 6399915 6563514
7934144 8686280 8913000 8949409 9306615

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 1 - 3 158,564 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 4 75,084 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 5 และงวดที่ 601 46,630 อันดับ อันดับละ 20 บาท

1061 3220