ผลตรวจรางวัลสลาก ธ.ก.ส. ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ผลตรวจรางวัลสลาก ธ.ก.ส. ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 27 ชุดเกษตรมั่งคง 3 ครั้งที่ 9 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ครั้งที่ 38 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ครั้งที่ 33 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 25 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 18 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 3 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 15 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 2 PK 9 6 2 2 7 9 0
ชุดเกษตรมั่นคง 3 RE 9 6 2 2 7 9 0

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 15,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ม1 9 6 2 2 7 9 0

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ฉ3 9 6 2 2 7 9 0
สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ช5 9 6 2 2 7 9 0
สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 บ3 9 6 2 2 7 9 0
สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 งE 9 6 2 2 7 9 0

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท

9 6 2 2 7 9 0

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 100,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 10,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท

1219047 6327863 8645896

เลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท

6 3 1 9 8 7

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

2 9 2 3

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 15,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 3,000 บาท

1101523 3685002 4039173 9239492 9510622
2353382 3685910 8925224 9415634 9738038

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 2 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 1,000 บาท

1045761 1492593 1761602 1850378
2558901 4390804 5411876 8827901
2813668 4551890 5673352 8943798
3191522 4816394 5929567 9202484
3530882 5218040 7838656 9762377

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 2 และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 500 บาท

0167592 1228046 2260813 3180425
0194847 1291027 2405567 3260112
0231581 1326549 2480787 3270155
0335493 1440311 2504764 3314512
0336327 1649700 2644129 3322991
0364357 1679446 2718827 3369492
0643446 1705487 2825253 3795170
0842778 1753288 2853696 3923945
0906318 2052063 2876320 4012852
0908656 2166568 2909789 4129753
0930314 2203635 3033274 4283009
4504915 5606925 7361419 8983106
4557267 5737572 7508093 9178195
4738849 6060750 7539423 9183120
4781326 6062768 7547352 9232698
4969661 6127724 7708293 9266753
4994515 6176506 7768749 9292751
5066672 6482453 7901694 9340034
5118482 6483453 8381284 9346022
5128047 6662688 8445682 9536865
5442088 6797437 8463723 9543784
5448903 6919305 8534304 9614031
5452719 7077863 8643217 9664925
5501442 7232360 8858350 9723062
5569960 7244475 8900153 9926439

สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออมโดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

ฏกฅจ 2790

รางวัลพิเศษ ชุดเกษตรมั่นคง 3 เงินสดมูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท

RM 9980924 RG 6759653 RL 1313957 RK 7973261 RF 8205499