www.คนละครึ่ง.com เปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 รับ 3,000 บาท เริ่มแล้ววันนี้

ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 รับ 3,000 บาท รับแคมเปญ 11.11 ถูกกว่าเดิม

ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 รับ 3,000 บาท รับแคมเปญ 11.11 ถูกกว่าเดิม

ขั้นตอน ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เริ่ม 11.11 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06:00-23:00 น. แถมวิธีกรอกไม่แตกต่างจากครั้งแรกเลย

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการ ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06:00-23:00 น. โดยครั้งนี้กำหนดสิทธิ์ 2.3 ล้านสิทธิ์เท่านั้น

โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งรอบ 2 จะต้องเตรียมข้อมูลทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้จริงในปัจจุบัน บัตรประชาชน และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาในระหว่างที่กรอกข้อมูลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 

สำหรับ วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 นั้นแทบไม่แตกต่างจากในครั้งแรกที่กระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา โดย Sanook Money ได้นำรายละเอียดและขั้นตอนมาย้ำเตือนกันอีกครั้ง

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 2. เลือกลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน (กำหนดให้ 10 ล้านคน)
 3. อ่านเงื่อนไขรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลง และความยินยอมข้างต้น" จากนั้นกดยืนยัน
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว
  • คำนำหน้า (นาย,นาง, นางสาว และอื่นๆ)
  • ระบุชื่อจริงภาษาไทย (ไม่ต้องใส่ นาย,นาง, นางสาว)
  • นามสกุลภาษาไทย
  • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรอก 2 หลักแรกเป็นอักษรภาษาอังกฤษ และ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข)
  • วันเดือนปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
  • อีเมล์ (ถ้ามี) ให้ระบุได้เพียง 1 อีเมล์
 5. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม "ลงทะเบียน"
 6. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้ง จากนั้นกดยืนยัน
 7. ระบบจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์มือถือของผู้ลงทะเบียน ให้นำรหัส OTP ใส่ลงไปในช่องที่ปรากฎ จากนั้นกดยืนยัน OTP
 8. ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน
 9. ในกรณีที่ได้รับสิทธิ์ร่วมโครงการคนละครึ่งกับรัฐบาลแล้งจะมี SMS แจ้งยืนยันผล พร้อมระบุว่าจะต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังภายในวันที่เท่าไหร่

 

อ่านข่าวคนละครึ่ง เพิ่มเติม