เช็กคุณสมบัติ ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 ต่างกับครั้งแรกหรือเปล่า ใครมีสิทธิ์ได้?

เช็กคุณสมบัติ ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 ต่างกับครั้งแรกหรือเปล่า ใครมีสิทธิ์ได้?

เช็กคุณสมบัติ ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 ต่างกับครั้งแรกหรือเปล่า ใครมีสิทธิ์ได้?

ลงทะเบียน คนละครึ่งรอบ 2 เริ่ม 11 พ.ย. 63 เริ่ม 6 โมงเช้า อย่าลืม ตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนว่าใครมีสิทธิ์ได้หรือไม่ได้?

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการ คนละครึ่งรอบ 2 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกครั้งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (11/11)
ระหว่างเวลา 06.00 น.–23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน

สำหรับผู้ที่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่ใช้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน
  • ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง มาก่อน
  • เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จ ถือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

โดยข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 63 มีสิทธิ์คงเหลือจากผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วันที่กำหนด ซึ่งนำมาเปิดให้คนทั่วไปมาลงทะเบียนเป็นจำนวน 2.3 ล้านสิทธิ์

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ตามโครงการ คนละครึ่ง จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้

อ่านข่าวคนละครึ่ง เพิ่มเติม