ช้อปดีมีคืน ซื้อสินค้า-บริการตามที่จ่ายจริงสูงสุด 30,000 บาท ลดหย่อนภาษีได้ เริ่ม 23 ต.ค. นี้

ช้อปดีมีคืน ซื้อสินค้า-บริการตามที่จ่ายจริงสูงสุด 30,000 บาท ลดหย่อนภาษีได้ เริ่ม 23 ต.ค. นี้

ช้อปดีมีคืน ซื้อสินค้า-บริการตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท นำไปหักลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้ เริ่ม 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับมาตรการช้อปดีมีคืนที่เปิดให้ประชาชนนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าในร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) นำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท โดยรัฐบาลกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

โดยผู้ที่เข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนจะต้องนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าประเทศที่เข้าร่วมโครงการเอาไปยื่นแบบภาษีกับกรมสรรพากรในเดือน มี.ค. 64 โดยผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จะมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และผู้ได้สิทธิ์คนละครึ่ง 3,000 บาท

แน่นอนว่าบางคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าแล้วสินค้าแบบไหนถึงเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้ Sanook Money ได้แยกตารางออกมาเพื่อให้ดูง่ายขึ้น ดังนี้

สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ สินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
หนังสือ
สินค้า OTOP
สินค้าคงทน เช่น โทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น ทีวี เป็นต้น
สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
สินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
สุรา, เบียร์ และไวน์
ยาสูบ
ค่าน้ำมัน ก๊าซเชื้อเพลิง
ค่ารถยนต์, มอเตอร์ไซค์ และค่าเรือ
ค่านิตยสารที่ซื้อผ่านออนไลน์
ค่ามัคคุเทศก์
ค่าที่พักโรงแรม (เนื่องจากอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว)

 

มาตรการช้อปดีมีคืน เป็น 1 ใน 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศ โดยคาดว่าจะช่วยมีเม็ดเงินให้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาท ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 

อ่านข่าวคนละครึ่ง เพิ่มเติม