บูม “ภูเก็ตไบค์วีค”นำร่องสู่ เออีซี.

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดงาน ภูเก็ต ไบค์ วีค : อาเซียน ไรด์ ทูเก็ตเตอร์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวิร์กช็อป ออน อาเชี่ยน บิ๊กไบค์ : คอนเน็คชั่น อาวเออร์ รีเจี้ยน โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ผวจ.อินทุสุต, นายวิทยา สิงห์ฆาฬะ ปธ.บ.เวสโคสท์ไรค์ไทยแลนด์, นายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร และ นายกมล สุโกศล แคมปป์ ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย นางสาวไอยวริญท์ โอสถานนท์ รับหน้าที่พิธีกรของงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา กรุงเทพมหานคร   นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า “การสนับสนุนการจัดงาน ภูเก็ตไบค์วีค 2013 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวิร์กช็อป ออน อาเชี่ยน บิ๊กไบค์ : คอนเน็คชั่น อาวเออร์ รีเจี้ยน ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-21 เม.ย. 56 เนื่องมาจากทางกระทรวงฯ เล็งเห็นว่า การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน กับภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเสริมสร้างการไปมาหาสู่ระหว่างกันของประชาชนอาเซียน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางสังคม วัฒนธรรม และสร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการจัดงานดังกล่าวนี้ยังช่วยส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางบกระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในกลุ่มผู้รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ใหญ่ ซึ่งส่งผลดีต่อนโยบายการท่องเที่ยวของไทยอย่างยิ่ง สนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์”   นายไมตรี อินทุสุต ผวจ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า “การจัดงานภูเก็ตไบค์วีค 2013 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวิร์กช็อป ออน อาเชี่ยน บิ๊กไบค์ : คอนเน็คชั่น อาวเออร์ รีเจี้ยน ในปีนี้ ถือเป็นการการจัดงานฉลองครอบรอบ  19 ปี  ภูเก็ตไบค์วีค 2013 ภายใต้แนวคิด อาเซี่ยน ไรด์ ทูเก้ตเตอร์ ของทาง จ.ภูเก็ต โดยในแต่ละปีจะมีเพื่อนสมาชิกผู้รักมอเตอร์ไซค์ใหญ่จากทั่วสารทิศทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิ๊กไบค์ ที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บรูไน และ ฟิลิปปินส์ เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี ของผู้ที่รักในสิ่งเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเป็นเครือข่ายระดับอาเซียน”