ร้อนแล้ง "หมู"โตช้า ราคาแพงขึ้น!! หน้าฟาร์มขยับรอบใหม่อีก 5 บาท หมูเขียงเล็งขึ้น 20 บาท

ร้อนแล้ง "หมู"โตช้า ราคาแพงขึ้น!! หน้าฟาร์มขยับรอบใหม่อีก 5 บาท หมูเขียงเล็งขึ้น 20 บาท
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ ระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2556 ดังนี้

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ไม่ต่ำกว่าราคากิโลกรัมละ 61-64 บาท ราคาจำหน่ายส่งหมูชำแหละ (หมูซีก) ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 73-76 บาท ราคาจำหน่ายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 101-105 บาท ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 116-120 บาท ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงตัดแต่ง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 125-130 บาท

โดยผู้ขายต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจน หากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ แจ้งที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569


นายกิดดิงศ์ สมบุญธรรม เลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า สาเหตุที่ราคาหมูเป็นสัปดาห์นี้ราคาขยับขึ้นเฉลี่ย กก.ละ 2-3 บาท เพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำให้สุกรโตช้าและน้ำหนักลดลง ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดลดลงแล้ว 5-10%

หรือลดลงเฉลี่ยวันละ 2 พันตัน ถือว่าเป็นภาวะปกติที่หน้าร้อนปริมาณสุกรลดลงและราคาสุกรผันผวนในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปริมาณการบริโภคและการส่งออกที่ยังไม่ได้ยังไม่ดีนัก ราคาสุกรเป็นก็น่าจะขยับจากนี้อีกไม่เกิน กก.ละ 5 บาท หรือไม่เกิน 65 บาทต่อ กก. และราคาจะอ่อนตัวในระดับเดียวกันในช่วงหน้าฝน


ผู้ค้าหมูชำแหละกล่าวว่า หากราคาสุกรเป็นที่ขยับขึ้นเป็น กก.ละ 65 บาท ก็จะมีผลทำให้ราคาเนื้อหมูต้องขยับราคาอีก 15-20 บาท หรือราคาเกิน กก.ละ 130-140 บาท