สรร​พากรเตือนเร่งยื่นแบบ​ยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91

สรร​พากรเตือนเร่งยื่นแบบ​ยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91

สรร​พากรเตือนเร่งยื่นแบบ​ยื่นเสียภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รายงานข่าวจากกรมสรรพากร แจ้งว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของปีภาษี 2555 แล้ว โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ด้วยกระดาษ

ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 ส่วนการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต (www.rd.go.th) ได้สิทธิขยายเวลาถึงวันที่ 9 เมษายน 2556

ดังนั้น จึงขอให้ผู้เสียภาษีได้โปรดยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น หากกรมสรรพากรตรวจพบ ผู้เสียภาษีจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมทั้งต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน


ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบฯ ได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center หมายเลข 1161

ซึ่งขณะนี้ ได้ขยายเวลาให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ของทุกวันทำการ จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 และให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ที่ 16, 23 และ 30 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. อีกด้วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook