เช็กสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รับ 3,000 บาท แค่กรอกเลข 13 หลักก็รู้ว่าได้มั้ย?

เช็กสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รับ 3,000 บาท แค่กรอกเลข 13 หลักก็รู้ว่าได้มั้ย?

เช็กสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รับ 3,000 บาท แค่กรอกเลข 13 หลักก็รู้ว่าได้มั้ย?

เช็กสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท แค่กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ก็รู้ทันทีว่าได้หรือไม่

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมารัฐบาลได้โอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ให้กับ 3 กลุ่ม ทั้งเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้พิการไปแล้ว

หากใครที่สงสัยว่าตนมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทด้วยหรือไม่นั้นสามารถตรวจสอบได้เช่นกัน โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดทำเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (โคโรนา 2019 ) คลิกที่นี่ เพื่อให้กลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้พิการสามารถเข้ามาตรวจสอบว่าจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท หรือไม่

เช็กสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

สำหรับการเช็กสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนั้นง่ายมาก แค่กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 ลงในช่อง จากนั้นระบบจะตรวจสอบพร้อมแสดงผลทันที

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง