เยียวยากลุ่มเปราะบาง รับ 3,000 บาทรวดเดียววันนี้ ใครมีสิทธิ์ได้เช็กเลย!

เยียวยากลุ่มเปราะบาง รับ 3,000 บาทรวดเดียววันนี้ ใครมีสิทธิ์ได้เช็กเลย!

เยียวยากลุ่มเปราะบาง รับ 3,000 บาทรวดเดียววันนี้ ใครมีสิทธิ์ได้เช็กเลย!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสอบเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม เงิน 3,000 บาท เข้าแล้ววันนี้ (20 ก.ค. 63)

วันนี้ (20 ก.ค. 63) กรมบัญชีกลางโอน เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ให้กับกลุ่มเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และคนพิการ ตามมติ ครม. ที่เห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือ และเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง มีทั้งสิ้น 6,781,881 คน ได้แก่

  • เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 คน
  • ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 คน
  • คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 คน

อ่านข่าวเกี่ยวกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เพิ่มเติม