เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท งวดสุดท้ายเดือน ก.ค.เริ่มจ่ายแล้ววันนี้!

เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท งวดสุดท้าย เดือน ก.ค. นี้ เริ่มจ่ายแล้ววันนี้!

เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท งวดสุดท้าย เดือน ก.ค. นี้ เริ่มจ่ายแล้ววันนี้!

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร รับเงินงวดสุดท้าย 5,000 บาท ธ.ก.ส. เริ่มโอนให้วันที่ 15 ก.ค. นี้

โค้งสุดท้ายของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ประจำเดือน ก.ค. นี้แล้ว โดยเว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานถึง นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกาตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 3 ว่าจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทได้ ตั้งแต่วันที่ 15-22 ก.ค. นี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะจ่ายวันละ 1 ล้านราย

สำหรับรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ 192,512 คน ได้ไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่ามีเกษตรกรผ่านการคัดกรองตามข้อกำหนด 189,663 คน สามารถแยกสถานะการอุทธรณ์ออกเป็นกลุ่มได้แก่

  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 คน
  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือ ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการฯ 108,391 ราย
  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย จากการคัดกรอง 10,284 ราย

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ผ่านทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com ตลด 24 ชั่วโมง หรือผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ ผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่าน SMS สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

สำหรับการเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 63 มีจำนวนเกษตรกรราว 1.3 แสนคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรทีเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

สำหรับการดำเนินการจนถึงตอนนี้อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ก.ค. 63 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และยืนยันในระบบ ทบก. วันที่ 22 ก.ค. 63 ก่อนส่งข้อมูลให้กับ สํานักเศรษฐกิจการเกษตร และ ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 ก.ค. 63 จนกระทั่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ในวันที่ 31 ก.ค. 63

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่