www.เยียวยาเกษตรกร.com เปิดให้ตรวจสอบสถานะโอนเงินเยียวยา รับ 5,000 บาท งวดสุดท้าย

วิธีตรวจสอบผลโอนเงินเยียวยา 15,000 ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

วิธีตรวจสอบผลโอนเงินเยียวยา 15,000 ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เปิดให้เกษตรกรที่ปรับปรุง-ขึ้นทะเบียนเกษตร สามารถเข้าตรวจสอบสถานะเงินเกษตรกร จำนวน 5,000 บาท นาน 3 เดือน ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท เข้ามาตรวจสอลผลการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เนื่องจากวันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นวันแรกของการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่มีสิทธิ์

วิธีตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยา 15,000 บาท สามารถทำได้ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เลือกเมนู "ตรวจสอบผลการโอนเงิน"

ขั้นตอน ตรวจสอบเงินเกษตรกร

2. ระบบจะนำเข้าสู่หน้าตรวจสอบผลการโอนเงิน

  • กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • รหัสความปลอดภัย

จากนั้นกดตรวจสอบ

ขั้นตอน ตรวจสอบเงินเกษตรกร

3. เพียงเท่านี้ระบบก็จะแสดงผลเกี่ยวกับเกษตรกรผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแล้ว

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่