www.เยียวยาเกษตรกร.com รีบเช็คเลย ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว 3.5 แสนคน

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีต่างแบงก์รวมแล้ว 3.5 แสนคน

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีต่างแบงก์รวมแล้ว 3.5 แสนคน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารรวมแล้ว 3.5 แสนคน พร้อมเตือนเกษตรกร 151,878 คน แจ้งบัญชีผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุ ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกรที่ใช้บัญชีธนาคารอื่น 2 ครั้ง รวม 353,593 คน และโอนผ่านพร้อมเพย์ 437 คน ส่วนที่เหลือกำลังตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี 48,196 คน ในวันนี้ (8 ก.ค. 63) จะโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารเพิ่มอีกคาดว่าเกษตรกรจะนำเงินมาใช้ได้ในวันถัดไป

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการอุทธรณ์มาแล้ว 609 คน โดยจะตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎร์ และความถูกต้องของบัญชีธนาคารเพื่อเร่งโอนเงิน ส่วนจำนวนเกษตรกรที่ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินให้ได้เพราะเลขบัญชีไม่ถูกต้อง บัญชีปิดไปแล้วถึง 151,878 คน ขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์แจ้งเลขบัญชีใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ส่วนเกษตรกรที่ขอสละสิทธิ์คืน กระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อให้ 259 คนนั้นอยู่ระหว่างการเรียกเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook