ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท งวดสุดท้ายกว่า 7.6 ล้านคน

ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท งวดสุดท้ายกว่า 7.6 ล้านคน

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เผย ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ให้ผู้ผ่านเกณฑ์กว่า 7.6 ล้านคน เริ่ม 15-22 ก.ค. นี้

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ว่า ในวันที่ 15-22 ก.ค. นี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์รับเงินรวม 7,596,747 คน เป็นจำนวนเงิน 37,983.735 ล้านบาท ส่วนการโอนเงินงวดที่ 2 ของเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาโอนแล้ว 7,396,845 คน และเงินงวดเดือน มิ.ย. โอนแล้ว 7,308,752 คน

ส่วนที่เหลือ ธ.ก.ส. ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ 121,394 คน เพราะเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน, ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ รวมถึงบัญชีถูกอายัด ขอให้แจ้งช่องทางการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่เกษตรกรระดับภูมิภาคให้อำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลมายัง ธ.ก.ส. เพื่อเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด

สำหรับการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีเกษตรกรขอยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วกว่า 192,510 คน ได้ตรวจสอบความถูกต้องและซ้ำซ้อนแล้วคงเหลือ 189,663 คน โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์พบว่ามีเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์ 73,975 คน โดยได้ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินต่อไป ทำให้ขณะนี้คงเหลือเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 10,284 คน

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่