เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินงวดสุดท้ายแล้ว เริ่ม 15 ก.ค. นี้

เยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินงวดสุดท้ายแล้ว เริ่ม 15 ก.ค. นี้

ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ให้ผู้มีผ่านเกณฑ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นงวดที่ 3 เริ่ม 15-22 ก.ค. นี้ ไม่เว้นวันหยุด

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 3 ว่า ในวันที่ 15-22 ก.ค. นี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ไม่เว้นวันหยุดเพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินโดยเร็วที่สุด โดยยึดข้อมูลเกษตรกรผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 จำนวน 7,596,747 คน โดย ธ.ก.ส. ทำตารางโอนเงินไว้แล้วดังนี้

  • วันที่ 15 ก.ค. 63 โอนเงินเข้าบัญชีราว 1 ล้านคน
  • วันที่ 16 ก.ค. 63 โอนเงินเข้าบัญชีราว 1 ล้านคน
  • วันที่ 17 ก.ค. 63 โอนเงินเข้าบัญชีราว 1 ล้านคน
  • วันที่ 18 ก.ค. 63 โอนเงินเข้าบัญชีราว 1 ล้านคน
  • วันที่ 19 ก.ค. 63 โอนเงินเข้าบัญชีราว 1 ล้านคน
  • วันที่ 20 ก.ค. 63 โอนเงินเข้าบัญชีราว 1 ล้านคน
  • วันที่ 21 ก.ค. 63 โอนเงินเข้าบัญชีราว 1 ล้านคน
  • วันที่ 22 ก.ค. 63 โอนเงินเข้าบัญชีราว 5.96 แสนคน

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. จะมีการโอนเงินเพิ่มให้เกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีมาให้ใหม่ รวมถึงผ่านการตรวจสอบสถานะและการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว ในวันที่ 8 ก.ค. นี้ แต่ก็ยังมีรายชื่อที่ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ 121,394 คน เพราะไม่ได้แจ้งเบอร์บัญชีรับโอนเงิน อีกทั้งชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้รับ และบัญชีถูกอายัด ไม่มีความเคลื่อนไหว โดยขอให้ตรวจสอบและแจ้งช่องทางการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เงินเยียวยาเกษตรกร