เกษตรกรแปลงใหญ่รุกตลาดพรีเมี่ยม จับมือเอกชนเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย

เกษตรกรแปลงใหญ่รุกตลาดพรีเมี่ยม จับมือเอกชนเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย

เกษตรกรแปลงใหญ่รุกตลาดพรีเมี่ยม จับมือเอกชนเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรด้วยการส่งเสริมการวมกลุ่มทำในเกษตรแปลงใหญ่จนปัจจุบันมีจำนวนแปลงใหญ่ 6,877 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 407,493 ครัวเรือน พื้นที่ 6.5 ล้านไร่ สินค้าเกษตรราว 90 รายการ โดยเน้นการจัดกลุ่มและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาดตามนโยบาย “การตลาดนำการเกษตร” ซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรผลักดันและเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดกับภาคเอกชนต่างๆ อย่างเป็นระบบร่วมกันทั้งในระยะเร่งด่วนและแผนระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

121933นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

749686

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้รวมถึงสนับสนุนในด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในช่องทางการจำหน่ายผลผลิตผ่านสาขาแม็คโครมากกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้งแม็คโครเป็นตลาดค้าส่งสมัยใหม่มีกลุ่มลูกค้าหลัก เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม ที่ต้องการผลผลิตทางด้านเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย และความต้องการในการรับซื้อเหล่านี้ก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แม็คโครต้องรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

83593

ปัจจุบันแม็คโครได้ทดลองซื้อผลผลิตเผือกหอมจากกลุ่มเกษตรกรของแปลงใหญ่เผือก จากตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ส่งเข้าศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในปริมาณ 5,000 กิโลกรัม เร่งส่งผลผลิตตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา และมีแผนจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ก่อน จากนั้นจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ  ซึ่งสินค้าเกษตรกรจะต้องมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามเงื่อนไขอีกด้วย