เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ธ.ก.ส. โอนให้วันที่ 18 มิ.ย. นี้ อีก 1 ล้านคน

เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ธ.ก.ส. โอนให้วันที่ 18 มิ.ย. นี้ อีก 1 ล้านคน

เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร รับ 5,000 บาท ธ.ก.ส. โอนให้วันที่ 18 มิ.ย. นี้ อีก 1 ล้านคน

เช็กเงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส. โอนเงิน 5,000 บาท ให้เกษตรกรวันที่ 18 มิ.ย. นี้แล้ว 1 ล้านคน

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุถึงการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 2 วันนี้ว่าโอนให้เกษตรกรแล้ว 1,001,014 คน หากนับรวมตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมาพบว่าโอนเงินไปแล้วกว่า 4,00,965 คน จำนวนเงิน 20,004.83 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 21 มิ.ย. นี้ สำหรับผลการจ่ายเงินเยียวยางวดที่ 1 ของเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาจ่ายแล้ว 7,235,675 คน รวมทั้งสิ้น 36,178.38 ล้านคน อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งเพิ่มเข้ามาอีก 47,715 คน ถ้าได้รับการยืนยันจากธนาคารต่างๆ แล้ว ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้ทันที

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์แต่ไม่แจ้งเลขบัญชีอีก 154,738 คน โดยสามารถแจ้งได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่