บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 1.16 ล้านคน รับเงินเยียวยา 3,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.16 ล้านคน รับเงินเยียวยา 3,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.16 ล้านคน รับเงินเยียวยา 3,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 1.16 ล้านคน รอรับเงินเยียวยา 3,000 บาท โดยรัฐบาลจะแบ่งจ่าย 3 เดือน เดือนละ 1,000 บาท ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน คนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ค. 63) โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐมาก่อน เช่น มาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท, เยียวยาเกษตรกร, เยียวยาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ระบบประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีจำนวน 1,164,222 คน ใช้งบประมาณราว 3,492,666,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เพราะรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนทันที