บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่อรับเงินเยียวยา 3,000 บาท ไม่ต้องลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่อรับเงินเยียวยา 3,000 บาท รับเงินโอนเข้าอัตโนมัติเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่อรับเงินเยียวยา 3,000 บาท รับเงินโอนเข้าอัตโนมัติเลย

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินเยียวยา 3,000 บาท รีบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง ครม. ไฟเขียวให้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุม ครม. อนุมัติการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้มีบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่ลงทะเบียน ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ ของกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน: จ่ายให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาโครงการของรัฐ ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,164,222 คน เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ค. 63) จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คาดใช้งบประมาณราว 3,492,666,000 บาท  

  • ผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ของกระทรวงการคลัง ไม่สำเร็จ: จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จมีประมาณ 302,160 คน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการของกระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 906,480,000 บาท

โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาใน 1 เดือน

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่