บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่อรับเงินเยียวยา 3,000 บาท รับเงินโอนเข้าอัตโนมัติเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่อรับเงินเยียวยา 3,000 บาท รับเงินโอนเข้าอัตโนมัติเลย

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินเยียวยา 3,000 บาท รีบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง ครม. ไฟเขียวให้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าที่ประชุม ครม. อนุมัติการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้มีบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่ลงทะเบียน ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ ของกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน: จ่ายให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาโครงการของรัฐ ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,164,222 คน เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ค. 63) จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คาดใช้งบประมาณราว 3,492,666,000 บาท  

  • ผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ของกระทรวงการคลัง ไม่สำเร็จ: จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จมีประมาณ 302,160 คน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการของกระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 906,480,000 บาท

โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาใน 1 เดือน

อ่านเรื่อง เราไม่ทิ้งกัน ต่อที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ บัตรคนจน เงินเข้า 3000 บาท