ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข รับส่วนลด 40% แถมรับเงินเที่ยวฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข รับส่วนลด 40% แถมรับเงินเที่ยวฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข รับส่วนลด 40% แถมรับเงินเที่ยวฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

เปิดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์จากการลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวกัน” รับส่วนลด 40% ค่าที่พัก ค่าเดินทาง แถมได้เงินเที่ยวฟรีเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

เพจเฟซบุ๊ก นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยข้อความเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเที่ยวเที่ยว 3 โครงการ ได้แก่ แพ็คเกจเที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวกัน-กำลังใจ โดยระบุรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

โครงการกำลังใจ

แพ็คเกจเที่ยวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยรัฐจะสนับสนุนให้ท่องเที่ยวและดูงานต่างจังหวัดฟรี งบวงเงินที่ 2,400 ล้านบาท คาดเกิดรายได้หมุนเวียนอย่างน้อย 6,500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับประโยชน์จำนวน 13,000 คน

1thai

 • เงื่อนไข-รายละเอียดเบื้องต้น
  • ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทย
  • บริษัทนำเที่ยวในแต่ละจังหวัด ออกแบบแพ็คเกจนำเที่ยว 2 วัน 1 คืนไม่เกิน 2,000 บาท
  • ให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จำนวน 2 ล้านคน กำหนดสิทธิ์ให้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์
  • ช่วงเวลา 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 63

โครงการเราไปเที่ยวกัน

2thai

แพ็คเกจท่องเที่ยวสำหรับคนทั่วไป โดยรัฐบาลจะค่าที่พัก-โรงแรมให้ 40% ทั้งหมด 5 คืน พร้อมสนับสนุนค่าอาหารระหว่างท่องเที่ยว คาดช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม-ที่พัก และโฮมสเตย์ได้ 24,700 แห่ง และมีร้านอาหารได้รับประโยชน์ 36,755 ร้าน

 • เงื่อนไข-รายละเอียดเบื้องต้น
  • โรงแรม-ที่พัก
   • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Platform ของธนาคารกรุงไทย
   • ราคาห้องพักจะไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายผ่านเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์ (OTA)
  • นักท่องเที่ยว
   • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Platform ธนาคารกรุงไทย
   • นักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
   • นักท่องเที่ยวจ่ายค่าที่พัก 60%
   • รัฐบาลจ่าย 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน (จ่ายให้โรงแรมเมื่อ Check Out)
   • นักท่องเที่ยวรับสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ สูงสุดไม่เกิน 5 คืน
   • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต QR Code พร้อมเพย์ เมื่อจองที่พัก
   • รับ E-Voucher ผ่านทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
   • รับ 600 บาท ต่อคืน (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน)
   • นำไปใช้เป็นค่าอาหาร แหล่งท่องเที่ยว (นักท่องเที่ยวจ่าย 60% ของค่าใช้จ่ายจริง)
   • ใช้ตั้งแต่วัน Check In-Check Out เวลา 59 น.

โครงการเที่ยวปันสุข

แพ็คเกจเที่ยวสำหรับคนทั่วไป โดยจะได้รับส่วนลด 40% สำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน รถเช่า โดยกำหนดจำนวนตั๋วเครื่องบินไว้ 2 ล้านใบ คาดว่าจะกระตุ้นการเดินทางการเดินทางได้ 2 ล้านคนต่อครั้ง

3thai

เงื่อนไข-รายละเอียดเบื้องต้น

 • นักท่องเที่ยวจะต้องจองที่พักในโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” จึงจะได้รับสิทธิ์จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์ม ธนาคารกรุงไทย เพื่อรับ Promotion Code
 • รับส่วนลดไม่เกิด 40% หรือไม่เกิน 1,000 บาท
 • ช่วงเวลา 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 63