เที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวด้วยกัน-กำลังใจ รัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก แถมได้เงินฟรี เช็กเลยใครมีสิทธิ์!

เที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวด้วยกัน-กำลังใจ รัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก แถมได้เงินฟรี เช็กเลยใครมีสิทธิ์!

เที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวด้วยกัน-กำลังใจ รัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก แถมได้เงินฟรี เช็กเลยใครมีสิทธิ์!
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการ "เที่ยวปันสุข-กำลังใจ-เราไปเที่ยวด้วยกัน" รัฐช่วยออกค่าตั๋ว-ที่พัก-ให้เงินเที่ยวสูงสุดไม่เกิน 5 คืน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ 3 โครงการเกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว โดยจะใช้งบประมาณทั้ง 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 22,400 ล้านบาท

โครงการ "กำลังใจ"

  • ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อสม. - รพ.สต. จำนวน 1.2 ล้านคน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางไม่เกินคนละ 2,000 บาท โดยต้องใช้บริการผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยว (บริษัทนำเที่ยว) เท่านั้น เดินทางไม่น้อยกว่า 2 วัน โดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้ไปจัดทำแพลตฟอร์มต่อไป จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท

โครงการ "เราไปเที่ยวด้วยกัน"

  • สำหรับคนทั่วไป มอบส่วนลดค่าจองห้องพัก ตั้งเป้าไว้ทั้งสิ้น 5 ล้านคืน โดยช่วยจ่ายค่าห้องพัก 40% ต่อคืน แต่ต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน สามารถเลือกโรงแรมเองได้ รวมถึงจะได้รับแจกเงินเที่ยว 600 บาทต่อคืน (สูงสุดไม่เกิน 5 คืน) เมื่อใช้จ่ายในโรงแรมสำหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด โดยจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" แต่ต้องไม่เที่ยวในจังหวัดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท

โครงการ "เที่ยวปันสุข"

  • รัฐบาลจะสนับสนุนการเดินทางให้ประชาชนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน ด้วยการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน รถเช่า รถขนส่ง ในอัตราไม่เกิน 40% (ไม่เกิน 1,000 บาท) อีกทั้งยังมีโครงการที่เชื่อมโยงกันระหว่าง "เที่ยวปันสุข" และ "เราไปเที่ยวด้วยกัน" หากมีการจองห้องพักในโครงการ "เราไปเที่ยวด้วยกัน" จะได้สิทธิ์จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับในราคา 2,500 บาท อีก 1 สิทธิ์ จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการ จะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค. ไปจนถึงเดือน ต.ค. เป็นเวลารวม 4 เดือน