เช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น “เกษตรดิจิทัล” แค่กด 3 ที

เช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น “เกษตรดิจิทัล” แค่กด 3 ที

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มช่องทางตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชั่น “เกษตรดิจิทัล”

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เพิ่มช่องทางให้ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร-อุทธรณ์ ผ่านแอปพลิเคชั่น “เกษตรดิจิทัล” หรือ Digital Farmer โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งระบบ IOS และ Android

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นเกษตรดิจิทัลมีดังนี้

apps

  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกดตรวจสอบ

apps1

  • ระบบจะแสดงหน้าจอผลการตรวจสอบ

apps2

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร รวมถึงผลการโอนเงินจากทาง ธ.ก.ส. และตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th ได้เช่นกัน

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่