ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 8.2 แสนราย เร่งโอนเงินเข้าอีกวันนี้

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 8.2 แสนราย เร่งโอนเงินเข้าอีกวันนี้

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 8.2 แสนราย เร่งโอนเงินเข้าอีกวันนี้

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส. เร่งโอนเงินเกษตรกร 825,000 ราย ส่วนที่จ่ายทัน 31 พ.ค. 63 พร้อมเร่งโอนให้เสร็จภายในต้นเดือน มิ.ย. 63 รวบยอดได้คนละ 10,000 บาท

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ ธ.ก.ส. จ่ายเงินเพิ่มเติมอีก 825,000 ราย เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะเป็นล็อตใหญ่งวดสุดท้าย ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ปรับปรุง-ขึ้นทะเบียนในช่วงวันที่ 1-15 พ.ค. 63 จำนวน 1.57 ล้านคน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว

ดังนั้น จึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการทันหรือไม่ เพราะต้องนำรายชื่อทั้งหมดไปตรวจสอบกับกรมการปกครองก่อน ถ้าไม่ทันจะจ่ายให้ช่วงวันที่ 1-2 มิ.ย. 63 แทน ซึ่งเกษตรกรที่จะได้รับการโอนเงินเยียวยาในเดือน มิ.ย. นี้ จะได้รับเงินทบยอด 2 รอบ รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่