คลังเปิดตัว "เว็บไซต์คลินิกภาษี" จัดเตรียมบริการให้คำปรึกษาภาษีแบบบูรณาการ

คลังเปิดตัว "เว็บไซต์คลินิกภาษี" จัดเตรียมบริการให้คำปรึกษาภาษีแบบบูรณาการ

คลังเปิดตัว "เว็บไซต์คลินิกภาษี" จัดเตรียมบริการให้คำปรึกษาภาษีแบบบูรณาการ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงการคลังจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการให้คำปรึกษาภาษีแบบบูรณาการ โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง นวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่

ศูนย์กลางการให้บริการความรู้ด้านภาษีอากรออนไลน์ผสานความร่วมมือเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านภาษีอากรจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต แบบ ONE STOP SERVICE เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านความรู้ภาษีอากรแก่ประชาชน โดยมีนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "เว็บไซต์คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง taxclinic.mof.go.th พร้อมเปิดบริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ซึ่งเว็บไซต์คลินิกภาษีเป็นผลสำเร็จของการทำงานร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร จากทุกภาคทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมี 50 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็น Product Champion ของแต่ละพื้นที่ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากภาคอีสาน ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก จากภาคเหนือตอนล่าง ผลิตภัณฑ์ฮาลาน เห็ดหลินจือ จากพื้นที่ภาคใต้ เป็นต้นเว็บไซต์คลินิคภาษีจะไม่หยุดอยู่กับที่ แต่จะมีการเพิ่มประเภทธุรกิจ และ update ข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา นอกจากองค์ความรู้แล้ว คลินิกภาษียังได้ให้บริการคำปรึกษาด้านภาษีอากรแบบบูรณาการ และพร้อมจะเปิดดำเนินการตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

เราเชื่อมั่นว่านวัตกรรมนี้ จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเสริมโครงสร้างรูปแบบให้ธุรกิจไทยแข็งแกร่ง รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558" รองปลัดกระทรวงการคลังกล่าว ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจสามารถใช้บริการคลินิกภาษี กระทรวงการคลัง ได้ที่ http://taxclinic.mof.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook