ข้าราชการ 9.1 หมื่นคน จ่อชวดเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

ข้าราชการ 9.1 หมื่นคน จ่อชวดเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำข้าราชการ 9.1 หมื่นคน ที่ทำเกษตรเป็นอาชีพเสริม ไม่ควรได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่ข้าราชการกว่า 9.1 หมื่นคน ที่ประกอบอาชีพเสริมทำเกษตรกรสามารถรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท จ่าย 3 เดือน รวมเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ได้หรือไม่นั้น

ล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนว่า ข้าราชการไม่ควรได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ในส่วนนี้ โดยจะต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ และความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ต่อไป

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่