ข้าราชการ 9.1 หมื่นคน จ่อชวดเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

ข้าราชการ 9.1 หมื่นคน จ่อชวดเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

ข้าราชการ 9.1 หมื่นคน จ่อชวดเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำข้าราชการ 9.1 หมื่นคน ที่ทำเกษตรเป็นอาชีพเสริม ไม่ควรได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่ข้าราชการกว่า 9.1 หมื่นคน ที่ประกอบอาชีพเสริมทำเกษตรกรสามารถรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท จ่าย 3 เดือน รวมเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ได้หรือไม่นั้น

ล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนว่า ข้าราชการไม่ควรได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ในส่วนนี้ โดยจะต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ และความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ต่อไป

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่