www.moac.go.th เช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ที่เดียวจบ

สศก. ปิดเว็บเช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร แนะ www.moac.go.th ที่เดียวจบไม่งงด้วย!

สศก. ปิดเว็บเช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร แนะ www.moac.go.th ที่เดียวจบไม่งงด้วย!

ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะเช็กได้ที่ www.moac.go.th พร้อมระบุจะปิดลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 4 ลิงก์วันนี้ (20 พ.ค. 63)

ก่อนหน้านี้ Sanook Money ได้นำเสนอช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ขอรับ 15,000 บาท ของสำนักงานเศรษฐกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรโดยระบุว่า

เกษตรกรทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ระบบเยียวยา รวมทั้งระบบต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.moac.go.th เท่านั้น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับปรุงระบบให้เกษตรกรทุกท่านเพื่อความสะดวกแล้ว

สำหรับลิงก์ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้ง 4 ลิงก์ จะดำเนินการปิดระบบในวันนี้

อ่านเรื่อง เงินเยียวยาเกษตรกร ต่อที่นี่