เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน วันนี้ โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ล็อตที่ 4 วันที่ 21 เม.ย. 63

เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน วันนี้ โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ล็อตที่ 4 วันที่ 21 เม.ย. 63

เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน วันนี้ โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ล็อตที่ 4 วันที่ 21 เม.ย. 63

กระทรวงการคลัง ทยอยส่ง SMS แจ้งผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน โดยเริ่มโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท แล้ววันที่ 21 เม.ย. นี้ ซึ่งเป็นล็อตที่ 4 แล้ว

ก่อนหน้านี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในช่วงวันที่ 20-21 เม.ย. นี้ กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้คนผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกัน จำนวน 900,000 คน

ซึ่งในวันนี้ (21 เม.ย. 63) เป็นอีกหนึ่งวันที่กระทรวงการคลังจะทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทให้เป็นล็อตที่ 4 แล้ว โดยประชาชนสามารถเช็กสถานะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้ คลิกที่นี่

หากรวมกับยอดการโอนเงินของวันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นมาจะมีทั้งสิ้น 4.1 ล้านคน คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาท