เราไม่ทิ้งกันล่าสุด คนผ่านเกณฑ์ รอรับ 5,000 บาท ต่อเนื่องอีก 900,000 คน

คนผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกัน รอรับ 5,000 บาท ต่อเนื่องอีก 900,000 คน

คนผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกัน รอรับ 5,000 บาท ต่อเนื่องอีก 900,000 คน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 เม.ย. นี้ กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท จากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน อีกจำนวน 900,000 คน

หากรวมกับยอดการโอนเงินของวันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นมาจะมีทั้งสิ้น 4.1 ล้านคน คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาท

อ่านเรื่องเราไม่ทิ้งกันต่อที่นี่