คนผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกัน รอรับ 5,000 บาท ต่อเนื่องอีก 900,000 คน

คนผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกัน รอรับ 5,000 บาท ต่อเนื่องอีก 900,000 คน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 เม.ย. นี้ กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท จากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน อีกจำนวน 900,000 คน

หากรวมกับยอดการโอนเงินของวันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นมาจะมีทั้งสิ้น 4.1 ล้านคน คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาท

อ่านเรื่องเราไม่ทิ้งกันต่อที่นี่