บ้านดีมีดาวน์ รับเงิน 50,000 ลงทะเบียนวันสุดท้ายแล้ว

บ้านดีมีดาวน์ รับเงิน 50,000 ลงทะเบียนวันสุดท้ายแล้ว

บ้านดีมีดาวน์ รับเงิน 50,000 ลงทะเบียนวันสุดท้ายแล้ว
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตามมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระการใช้จ่ายของภาคประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" โดยกำหนดสิทธิ์ให้ 100,000 รายแรก ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 50,000 บาท โดยเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนแล้วด้วย

สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ มีดังนี้

  • สัญชาติไทย
  • มีฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
  • อยู่ในระบบฐานภาษีมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
  • ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากผู้ประกอบการ
  • ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จดทะเบียนนิติกรรมจำนองระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 

อ่านข่าวบ้านดีมีดาวน์ เพิ่มเติม