บ้านดีมีดาวน์ เจาะรายละเอียด ต้องทำอย่างไรรัฐถึงช่วยดาวน์บ้าน 50,000 บาท

บ้านดีมีดาวน์ เจาะรายละเอียด ต้องทำอย่างไรรัฐถึงช่วยดาวน์บ้าน 50,000 บาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

"บ้านดีมีดาวน์" รัฐช่วยดาวน์บ้าน 50,000 บาท พร้อมเปิดให้ประชาชนที่อยากมีบ้านเข้ารับสิทธิ์ผ่านการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ในวันที่ 11 ธ.ค. นี้

ใครที่อยากมีบ้านแต่มีข้อจำกัดทั้งภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หลังจากนี้คงได้มีเฮ เพราะที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 เห็นชอบโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 2562 ซึ่งหัวใจหลักของโครงการนี้ก็คือ "รัฐจะช่วยผ่อนดาวน์บ้านให้"

ส่วนรายละเอียดของโครงการบ้านดีมีดาวน์นั้นเป็นการลดภาระ และสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่เป็นของตนเอง โดยรัฐจะสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาทต่อราย ซึ่งเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์ และมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์มีดังนี้

 • ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
 • อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย
 • ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62-31 มี.ค. 63

โดยโครงการบ้านดีมีดาวน์จะเปิดเว็บไซต์ให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวเข้าลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 11 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

บ้านดีมีดาวน์

สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com เริ่ม 11 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

 • กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับกรมการปกครอง
 • กรมสรรพากร NCB และ ITMX

2. ผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับ SMS แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก

 • กรมการปกครอง เช็กว่ามีตัวตนตามฐานข้อมูล
 • กรมสรรพากร เช็กว่าอยู่ในระบบฐานภาษี และมีรายได้ปีละไม่เกิน 1,200,000 ล้านบาทต่อปี

3. สถาบันการเงินพิจารณาคำขอกู้ และดำเนินการอนุมัติเงินกู้รวมถึงจดจำนองให้แล้วเสร็จ โดยสถาบันการเงินต้องรับผิดชอบ หากตรวจสอบพบภายหลังพบว่ามี 2 ข้อดังนี้

 • ผู้ได้รับสิทธิ์มีการขอกู้ที่ผิดวัตถุประสงค์มาตรการ
 • เป็นผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองก่อน 27 พ.ย. 62

4. ระบบตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันการเงินของผู้ร่วมมาตรการกับ NCB และ ITMX 

 • เช็กวัตถุประสงค์การกู้กับสถาบันการเงิน
 • เช็กวันจดจำนองกับ NCB
 • เช็กความถูกต้องของเลขที่ PROMPT PAY (ID card เท่านั้น) กับ ITMX

5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชี PROMPT PAY ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้กู้หลัก

จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการบ้านดีมีดาวน์ ที่ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินโอนโดยจำกัดจำนวนแค่ 100,000 รายเท่านั้น

>> บ้านดีมีดาวน์ เปิดลงทะเบียนแล้ว พร้อมเผยขั้นตอนแสนง่ายคว้าสิทธิ์ได้ชัวร์

>> บ้านดีมีดาวน์ เปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ รัฐช่วยดาวน์ 50,000 บาท ให้ 1 แสนคนแรก