เริ่มโอนเงินแล้ว! ธอส. ทยอยโอน "ค่าดาวน์บ้าน" ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านดีมีดาวน์"

เริ่มโอนเงินแล้ว! ธอส. ทยอยโอน "ค่าดาวน์บ้าน" ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านดีมีดาวน์"

เริ่มโอนเงินแล้ว! ธอส. ทยอยโอน "ค่าดาวน์บ้าน" ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านดีมีดาวน์"
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านดีมีดาวน์ ผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่าน ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน 71,531 ราย และวันนี้ (20 ธ.ค. 62) ธอส. เริ่มโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ตามบัญชีที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้กู้หลักแล้ว โดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณรวม 5,000 ล้านบาท ให้กับ ธอส. ทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวให้กับประชาชน 100,000 รายแรก เพื่อลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ควรลงทะเบียนพร้อมเพย์โดยผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันระบบตรวจสอบพบว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านดี มีดาวน์จำนวนหนึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกำหนดเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนที่ www.บ้านดีมีดาวน์.com ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. ของทุกวัน จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนรวม 500,000 ราย โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน 50,000 บาท ได้แก่

  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรและมีเงินได้ในปีภาษี 2561 ไม่เกิน 1,200,000 บาท
  3. เป็นผู้ที่ขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่
    • เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและจดจำนองแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
    • เป็นการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมาย
    • ไม่ใช่การกู้เพื่อ refinance โดยสามารถขอสินเชื่อได้จากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อสถาบันการเงินที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิของโครงการจะต้องมีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถโอนเงินสนับสนุนจากรัฐบาลให้ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 0-2111-1144

>> บ้านดีมีดาวน์ เจาะรายละเอียด ต้องทำอย่างไรรัฐถึงช่วยดาวน์บ้าน 50,000 บาท